DAY TRADE GOLD

DAY TRADE GOLD

duc pham
السيرة الذاتية
chiến lược giao dịch với day trade gold Quan trị vốn nghiêm ngặt thua lỗ 1 đến 3% liên hệ telegram https://t.me/copytradedupham
Amateur - MT

Amateur - MT

3/10
المخاطرة
174%
الربحية
30%
اللجان
1:200
الروافع
VORAPATCH_K

VORAPATCH_K

2/10
المخاطرة
103%
الربحية
20%
اللجان
1:200
الروافع
Forex Pro

Forex Pro

7/10
المخاطرة
12%
الربحية
0%
اللجان
1:200
الروافع
FAST PROTOCOL

FAST PROTOCOL

5/10
المخاطرة
4062%
الربحية
30%
اللجان
1:200
الروافع
FOREX IN HAND 1

FOREX IN HAND 1

7/10
المخاطرة
10335%
الربحية
30%
اللجان
1:200
الروافع